apăsaţi tasta  F5 pentru actualizarea conţinutului paginilor
 
 

Solicitare informaţii

Hotărâri Consiliul de administraţie

Declaraţii de avere

Buget

Concurs/Examen de promovare

Posturi vacante

Listă personal

 

 

 

 

 

 

 
 
 SOLICITARE INFORMAŢII

   Þ Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (citeşte)
       
Persoana responsabilă  Referent Relaţii Publice DANIELA FILIMON
        Telefon: (+40) 258 834009 interior 106
        Fax: (+40)  258 834013
        E-mail: relații.publice02401@forter.ro
 
   Þ Formular pentru solicitare în baza legii 544/2001 
(descarcă)
   Þ Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (1)
(descarcă)
   Þ Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (2)
(descarcă)
  Þ Modalităţi de contestare a deciziei instiţutiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public
(descarcă)
  

HOTĂRÂRI  ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
28 februarie 2017

 Dezbaterea şi aprobarea condiţiilor specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer şi de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
13 februarie 2017

1. Completarea membrilor Consiliului de administraţie al Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul”, urmare a plecării în concediu fără plată a unui membru. 

2. Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Mazilu Mihai Lucian  din clasa a IX -a D privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

3. Aprobarea Proiectului de încadrare a titularilor şi Lista posturilor didactice vacante/rezervate pentru anul şcolar 2017-2018 .

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
2 februarie 2017

 Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Moiceanu Eduard Adrian din clasa a IX -a C privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia la o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
31 ianuarie 2017

            Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Gâtlan Adelin Ionuţ din clasa a IX-a E privind transferul de la Colegiul Naţional Militar "Mihai Viteazul" din Alba-Iulia la Colegiul Naţional Militar "Tudor Vladimirescu" din Craiova .

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
10 ianuarie 2017

            Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevei Cojocaru Valeria privind transferul de la Colegiul Naţional Militar "Tudor Vladimirescu" din Craiova în Colegiul Naţional Militar "Mihai Viteazul" din Alba-Iulia.

 Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
20 decembrie 2016

 Dezbaterea propunerii Comisiei de cercetare disciplinară privind acordarea sancţiunii cu "avertisment", urmare a faptelor săvârşite de către un cadru didactic.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
7 decembrie 2016

 Desemnarea  componenţei comisiei de cercetare disciplinară a faptelor săvârşite de personalul didactic ce pot constitui abateri disciplinare.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
15 noiembrie 2016

 Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Moca Alexandru din clasa a IX -a B privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia într-o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
28 octombrie 2016

 Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Vlad Dragoş-Iustin din clasa a IX -a A privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia într-o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
20  octombrie 2016

 1. Aprobarea standardelor de îndeplinit la sfârşitul anului de către elevii claselor a X-a şi a XI-a.

  2. Stabilirea premiilor ce se vor acorda elevilor cu rezultate deosebite la concursurile şcolare (ştiinţifice, sportive şi culturale).

3. Aprobarea actualizării P.A.P. pentru anul 2016.

4. Aprobarea proiectelor de consiliere socio-profesională la nivelul colegiului.

5. Aprobarea burselor sportive; aprobarea responsabilităţilor în cadrul comisiei sportului şcolar.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
13 octombrie 2016

 1. Aprobarea solicitării reprezentantului legal al elevului Filip Angelo-Gabriel din clasa a X-a A privind transferul din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia în Colegiul Naţional Militar "Tudor Vladimirescu" din Craiova.

  2. Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Bancheş Valentin Cristian din clasa a IX-a D privind transferul  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia într-o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
05 octombrie 2016

 Aprobarea solicitării reprezentantului legal al elevului Mazilu Lucian Mihai privind transferul  de la Liceul Penticostal "Logos" din Timişoara în Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia , ca urmare a retragerii la cerere a elevului Bucea Bogdan Ilie Ioan din clasa a IX-a D.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
29 septembrie 2016

 1. Aprobarea solicitării reprezentantului legal al elevului Bucea Bogdan Ilie din clasa a IX-a D privind transferul din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia într-o instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

  2. Aprobarea solicitării reprezentantului legal al elevului Muntean Cosmin Marinel privind transferul de la Colegiul EconomicTransilvania” din Târgu Mureş în Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia, ca urmare a retragerii la cerere a elevului Prică Raul Ioan din clasa a IX-a B.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
27 septembrie 2016

 Aprobarea solicitării reprezentantului legal al elevului Prică Raul Ioan din clasa a IX-a B privind retragerea şi transferul din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia într-o altă instituţie de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
27 septembrie 2016

 Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Bogdan Ioan Silviu din clasa a XII-a B privind retragerea la cerere  din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia.

 

Hotărârile Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
22 septembrie 2016

1. Stabilirea cadrelor didactice propuse a fi aprobate pentru organizarea şi desfăşurarea concursului în vederea ocupării funcţiei de director adjunct din colegiu, în conformitate cu prevederile art. 11 şi art. 12 din Anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5080 din 31 august 2016.

2. Potrivit art. 7 alin. 1, lit. e din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare, şi luând în considerare votul secret exprimat de către toţi elevii colegiului în urma alegerilor organizate de consiliul elevilor, el.cap. Argatu Ioana Florina din cls. a XII-a E a fost aleasă ca reprezentant al elevilor în Consiliul de administraţie al Colegiului Naţional Militar "Mihai Viteazul" în anul şcolar 2016-2017.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de
16 septembrie 2016


Aprobarea cererii   privind transferul elevului Olteanu Ionuţ Marian de la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia la o unitate de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale, ca urmare a clasării inapt medical pentru a urma instituţiile de învăţământ militar.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de 15 septembrie 2016


Aprobarea cererii privind transferul elevului Han I. Gheorghe de la Colegiul Naţional “Avram Iancu” din Câmpeni la Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia.

 

Hotărârea Consiliului de administraţie al
Colegiului Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia
din data de 14 septembrie 2016

 Aprobarea cererii reprezentantului legal al elevului Rezmiveş Dan-Cristian privind transferul din Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” din Alba-Iulia la o unitate de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

   BUGET

TOTAL PLĂŢI

LA 30 NOIEMBRIE 2016

11.542.969 lei

 

TOTAL PLĂŢI

LA 31 OCTOMBRIE 2016

10.316.605 lei

 

SUBCAPITOL BUGETAR

PLĂŢI

-lei-

CHELTUIELI DE PERSONAL

4.691.649

BUNURI ŞI SERVICII

3.594.538

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

45.923

ALTE CHELTUIELI (BURSE)

12.265

SUBCAPITOL 65.01.04.02

8.344.375

TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

592

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

11.424

SUBCAPITOL 68.01.06

12.016

TOTAL PLĂŢI

LA 31 AUGUST 2016

8.356.391

 

CONCURSURI / EXAMENE DE PROMOVARE

     - promovare în treapta profesională imediat superioară a unui personal civil contractual  

    - rezultat promovare în treapta profesională imediat superioară a unui personal civil contractual

      

   POSTURI VACANTE
 

       Þ CADRE MILITARE: 5 (2 OFIŢERI ŞI 3 SUBOFIŢERI)

             - 1 ofiţer şef birou în cadrul Biroului planificare şi evaluare

                                 - bibliografie pentru interviul din data de 7.11.2016

                      

     Þ PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL: 6

 

 

 

 

 

 

 

© 2008