Admitere

 

 

 

 

Colegiul Național Militar “ Mihai Viteazul”, prima treaptă a învăţământului militar, are ca obiectiv principal formarea absolvenţilor – candidaţi pentru învăţământul militar superior şi postliceal. Aici, tinerii la vârsta preadolescenţei şi adolescenţei, îşi „şlefuiesc caracterul”, învaţă şi trăiesc în spiritul normelor ostăşeşti, care presupun responsabilitate, disciplină, răbdare, pricepere şi conştiinciozitate.

        

Cifra de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 este de 120 de locuri.

 

__________________________________________________________________________

    IMPORTANT !!!  

Candidaţii pot opta pentru şcolarizarea în oricare dintre cele 4 colegii militare.

(vezi lista)

 

Pe toată durata şcolarizării în colegiul militar beneficiezi

de echipament, rechizite, cazare, masă, asistenţă medicală GRATUITE !!!

 _________________________________________________________________________

Admiterea constă în: 

 

 1. Recrutarea candidaţilor prin Centrele Militare Judeţene/Zonale - Birourile de Informare Recrutare,  existente în fiecare reşedinţă de judeţ (vezi lista).

 

2. Selecţia aptitudinală la Centrele Zonale de Selecţie si Orientare (vezi lista) , conform planificării:

         - testare psihologică;

         - testare aptitudini fizice;

         - interviu de evaluare şi orientare.

Doar candidaţii declaraţi "ADMIS" la selecţia aptitudinală  de la

Centrele Zonale de Selecţie şi Orientare participă la:

 

3. ETAPA I:

25.05.2017 , până la ora 16.00– prezentarea candidaţilor şi predarea anexei la fişa de

    înscriere

26.05.2017, între orele 9.00-12.00 – Susţinerea testului grilă de verificare a cunoştinţelor

      Proba durează 3 ore, constă din test grilă la disciplinele:

          - Matematică (10 itemi Algebră+10 itemi Geometrie) şi

          - Limba şi literatura română (10 itemi),

                    conform programelor în vigoare pentru clasele a V-a – a VIII-a.  

    Corectarea testului se realizează imediat după încheierea probei, în prezenţa candidatului, de către 2 evaluatori, asistaţi de alţi doi candidaţi;

- proba se apreciază cu "ADMIS" sau "RESPINS";

- sunt declaraţi  „ADMIS” candidaţii care au obţinut la testul grilă cel puţin nota 6,00.

- la testul de tip grilă nu se admit contestaţii.

 

Candidaţii declaraţi  „RESPINS” participă la evaluarea naţională şi repartizarea computerizată în instituţiile de învăţământ civile.

 

26.05.2017, până la ora 17.00 – afişarea rezultatelor testului grilă

26.05.2017, până la ora 20.00 – ridicarea anexei la fişa de înscriere

     ETAPA II:

03.07.2017, până la ora 14.00– prezentarea candidaţilor admişi la testul grilă, cu fişa de

                                                       înscriere şi foaia matricolă

03.07.2017, până la ora 16.00 – afişarea rezultatelor finale la concursul de admitere

03.07.2017, după ora 16.00 – ridicarea dosarelor de către candidaţii declaraţi NEADMIS

Candidaţii sunt clasificaţi în ordine strict descrescătoare a mediei finale de admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobate.

 _________________________________________________________________________

MEDIA FINALĂ DE ADMITERE se calculează astfel:

MFA=(NT+MA) : 2

unde:

   MFA= media finală de admitere

   NT= nota la testul tip grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Matematică şi Limba şi literatura română susţinut în colegiu

   MA=media de admitere obţinută conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul preuniversitar de  stat

 _________________________________________________________________________

 

Candidaţii declaraţi  „NEADMIS” participă la repartizarea computerizată

în instituţiile de învăţământ civile.

 

_______________________________________________________________________

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:     colegiul.albaiulia@forter.ro

_______________________________________________________________________

 

 

 

REZULTATE ADMITERE

 

2016-2017

FETE+BĂIEŢI

 

2015-2016

- FETE         - BĂIEŢI

2014-2015

- FETE         - BĂIEŢI

2013-2014

- FETE         - BĂIEŢI

2012-2013

- FETE         - BĂIEŢI

2011-2012

- FETE         - BĂIEŢI

 

 

 

-------------------------------------------

 

Lista Birouri Informare-Recrutare

 

 

GHIDUL CANDIDATULUI

 

 

Criterii generale de recrutare

 

     Selecţia aptitudinală

 

Probe fizice

 

(vezi film traseu aplicativ)

 

 

 

--------------------------------------------

-

 

Taxe estimative

- înscriere: 10 lei

  Exceptii: (citeşte mai mult)

- cazare: 9 lei/noapte

- masă: 35 lei/zi

 

 

_____________________

 

SUBIECTE

    2004   2005 

   2006   2007

         2008   2009

         2010   2011

         2012   2013

         2014   2015

         2016   2017

 

Model subiecte    admitere 2017

 

     
© 2008